Tvorba klientských aplikací v JavaScriptu

Opatření kvůli COVID-19

Předmět má standardní délku; o jednu přednášku jsme přišli v březnu, ale dostaneme ji zpět namísto zrušeného Rektorského dne.

Přednášky

Realizovány formou zvukového doprovodu.

Test

Semestrální práce

Cvičení


Přednášky

 1. Úvod, JavaScript pro středně pokročilé, DOM
 2. JavaScript pro starší a pokročilé
 3. ES 2015, historie a transpilace
 4. Události a asynchronní zpracování
 5. Ajax, XHR, HTTP a jejich kamarádi
 6. CSS3 – selektorový jazyk, generovaný obsah, media queries
 7. 2D a 3D transformace, Flexible Boxes
 8. Transitions, animations a efekty
 9. Offline; HTML značky <svg> a <audio>
 10. HTML značky <video> a <canvas>
 11. Další JavaScriptová API
 12. Bleeding edge
 13. Modularizace, NPM a další

Cvičení

 1. Úvod, DOM, TodoMVC
 2. Prototypy, this, třídy
 3. ES 2015, Babel
 4. Události a asynchronní zpracování
 5. Ajax, XHR, HTTP, Fetch a WebSockety
 6. CSS3 – selektorový jazyk, media queries, fonty
 7. Flexbox, layout
 8. Transitions, animations a efekty
 9. HTML značky <svg> a <audio>
 10. HTML5 Canvas
 11. Historie, Local Storage, GEO API
 12. Bleeding edge